10 meest gestelde vragen

Wanneer kan ik een incassobureau inschakelen?
Een incassobureau kan ingeschakeld worden wanneer uw debiteur zich niet heeft gehouden aan de door u gestelde betalingstermijn welke u in uw factuur kenbaar heeft gemaakt. U kunt uw debiteur er schriftelijk op attent maken dat hij/zij zich niet aan de betalingsverplichting heeft gehouden en in gebreke is gebleven, een herinnering sturen dus. Dit is niet verplicht maar wel te adviseren. Tevens is het netjes om daarna een aanmaning te sturen waarin u kenbaar maakt dat u de vordering uit handen geeft aan een incassobureau wanneer de debiteur nog steeds niet over gaat tot betaling. In deze aanmaning kunt u opnemen dat de bijkomende kosten door de debiteur dienen te worden betaald. 

 Wat is het minimum bedrag wat ik kan laten incasseren?
 U kunt met vorderingen van alle bedragen bij ons terecht zodat u ook kleine openstaande bedragen niet af hoeft te schrijven.

Hoe werkt No Cure No Pay incasso?
Alle facturen waar geen verweer op is en welke binnen 90 dagen na factuurdatum bij ons aan zijn geboden vallen binnen onze No Cure No Pay incasso. Voor alle facturen die hier buiten vallen verwijzen wij u graag naar naar de tabellen onderaan deze pagina waarin u onze tarieven kunt vinden voor deze vorderingen.

Hoe dien ik de openstaande vordering in?
Wij streven er naar om zo laagdrempelig mogelijk te zijn dus we willen het voor u als opdrachtgever zo eenvoudig mogelijk houden. Het enige wat wij van u nodig hebben is de desbetreffende factuur aan de debiteur. U kunt uw factuur per email of per post naar ons toesturen. Wij garanderen u dat uw vordering binnen 24 uur na ontvangst in behandeling wordt genomen. Bij aanvang controleren wij de debiteurengegevens op juistheid en kredietwaardigheid waarna de vordering op wordt genomen in ons minnelijke incassotraject

Welke middelen worden ingezet om mijn debiteur tot betaling te dwingen?
Om te beginnen zullen wij schriftelijk contact zoeken met uw debiteur. Wanneer wij hier geen reactie op ontvangen zal een van onze medewerkers telefonisch contact leggen. Indien dit niets oplevert zal uiteindelijk onze buitendienstinspecteur uw debiteur thuis bezoeken om tot een oplossing te komen wat betreft de betaling van uw vordering.

Hoelang duurt het minnelijke incassotraject?
Bij aanvang van het incassotraject is het helaas niet aan te geven hoe lang het traject gaat duren. Dit alles hangt zeer sterk af van de financiële situatie van uw debiteur en of uw debiteur eventueel verweer heeft.  Het is uiteraard in uw en ons belang dat de vordering zo spoedig mogelijk wordt voldaan en wij zullen dan ook alles doen wat binnen onze macht ligt om dit zo snel mogelijk realiseren.

Wanneer ontvang ik mijn geld?
Bij vorderingen waarvoor een betalingsregeling loopt zullen wij afspraken met u maken wat betreft tussentijdse afdrachten. Wanneer uw debiteur de vordering in zijn geheel in een keer betaald zullen wij direct aan u afdragen.

Wat gebeurd er met mijn vordering indien de debiteur in de WSNP zit of failliet is?
Dit is vooraf moeilijk in te schatten. Wanneer uw debiteur in faillissement verkeerd zijn er altijd minimaal twee schuldeisers terwijl de debiteur niet meer beschikt over financiële middelen. Uit het geld dat eventueel nog binnen komt wordt eerst de curator betaald en vervolgens de preferente schuldeisers. Als er daarna nog geld in de boedel zit komen de concurrente schuldeisers, zoals u, in aanmerking voor uitbetaling. Wanneer uw debiteur onder de WSNP valt spaart de schuldenaar maandelijks in de boedel. Aan het einde van het traject, meestal na drie jaar maar ook vijf jaar komt soms voor, komt het regelmatig tot een uitkering.

Wat gebeurt er als FIAD Incasso mijn vordering in het minnelijk traject niet kan innen?
Wanneer de debiteur in het minnelijke incassotraject niet over gaat tot betaling van de vordering zullen wij de zaak nader onderzoeken en u een voorstel doen inzake een gerechtelijk traject. Wanneer u geen gerechtelijk traject in wilt gaan kunt u op dat moment de opdracht beëindigen. Wij zullen uiteraard nooit een gerechtelijke procedure opstarten zonder uw nadrukkelijke toestemming

Hoeveel kost het om mijn factuur door u te laten incasseren?
Aan het incasseren van een vordering welke niet ouder is dan 90 dagen en waar geen verweer op is zitten geen kosten voor u als opdrachtgever verbonden. Op alle vorderingen welke hier buiten vallen zijn de tarieven in onderstaande tabellen van toepassing.

Bureaukosten*

€ 0 tot € 250

€ 0,00

€ 250 tot € 500

€ 17,50

€ 500 tot € 1250

€ 22,50

 € 1250 tot € 2500

€ 27,50

€ 2500 tot € 3750

€ 32,50

€ 3750 tot € 5000

€ 40,00

€ 5000 tot € 10000

€ 50,00

€ 10000 tot € 20000

€ 60,00

€ 20000 tot € 30000

€ 70,00

 Addionele kosten**  tegen kostprijs

 Hoogte vordering van geďncasseerde bedrag
 tot € 2.500             15 procent
 over het meerdere tot € 25.000             10 procent
 over het meerdere vanaf € 25.000              5 procent

*Bureau- en incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat de vordering ouder is dan 90 dagen, indien debiteur verweer heeft of indien opdrachtgever besluit de opdracht tussentijds te sluiten. Indien sprake is van WSNP of faillissement waardoor vorderingen niet incasseerbaar zijn, zullen bureau- en incassokosten in rekening worden gebracht, zoals ook in geval van een onsuccesvol gerechtelijk traject.

**zoals KvK uitreksels, gemeentelijke leges of vehaalsinformaties

 

Terug naar voorpagina