Overeenkomst betalingsregeling


Naam *  
Voornaam *
Voorletters *
Voorvoegsel
Meisjesnaam
Straat * / nr * / toevoeging
Postcode * / plaats *
Land
Geboortedatum * (dd / mm / yyyy)
Telefoon *
E-mail *
Dossiernummer *
Totaal openstaand bedrag *
Aantal maanden * maanden
Bedrag per maand *
Ingangsdatum *
Bank / girorekening *
Eventueel bericht *
Vaststellingsovereenkomst *
Schuldenaar verklaart dat FIAD Incasso bv een vordering op schuldenaar c.q. bedrijf heeft namens haar opdrachtgever en verklaart met ondertekening deze vordering onherroepelijk en dat na datum ondertekening alle extra te maken invorderingskosten alsmede de extra ontstane vertragingsrente van 1% per maand voor rekening komt van schuldenaar.

Schuldenaar en FIAD Incasso bv komen, mede namens haar opdrachtgever, overeen dat bovenstaand bedrag middels een betalingsregeling van zijn of haar bankrekening mag worden geļncasseerd totdat de volledige vordering is voldaan. Op al onze inningen zijn wettelijke normen van toepassing.

Mocht de afgesproken regeling niet of niet in zijn geheel worden nagekomen dan zal FIAD Incasso bv onmiddellijk een gerechtelijke procedure opstarten voor het restant van de vordering. Alle dan te maken extra invorderingskosten zullen eveneens voor rekening komen van bovengenoemde schuldenaar.

Ik ga akkoord met deze aanvraag
Typ deze code over in het hokje hieronder!
Code: