Schuldbewaking

Een vordering is nooit afgeschreven bij FIAD Incasso.

Als blijkt dat een debiteur geen verhaal biedt en de vordering oninbaar is, kunt u de vordering natuurlijk afschrijven. Maar u kunt de vordering ook door ons laten bewaken tot het moment dat wij constateren dat er weer verhaalsmogelijkheden zijn. In dat geval zullen wij wederom tot incasso overgaan.

Terug naar vorige pagina